دسته بندی ها

دوره زبان شناسی عمومی

کد شناسه :214801
دوره زبان شناسی عمومی

این کتاب بدون کوچکترین مبالغه ای؛ ارزشمندترین کتاب کلاسیک در زمینه دانش زبان شناسی است و آرایی را در خود نهفته دارد که زمینه پیدایش این علم را در قالب زبان شناسی نوین فراهم ساخته و مبنای پیدایش تمامی مکاتب زبان شناسی پس از خود شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر