دسته بندی ها

نظاره هنر

کد شناسه :214799
نظاره هنر

کتاب نظاره هنر : هنر به تنهایی و نه فقط سبک ها و صورت های مختلف آن یک پدیده تاریخی است. و تاریخ شاید حالا دارد به هنر یا تاریخ به هنر می رسد. مکان هندسی وظیفه تاریخی هنر امروزه دارد تغییر می کند. وافعی واقعیت دارد قلمرو ممکن هنر می شود و هنر دارد به معنای لغوی و عملی به صورن تکنیک در می آید ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر