دسته بندی ها

در کوچه و خیابان

کد شناسه :214785
در کوچه و خیابان

کتاب در کوچه و خیابان : هر چه تاریخ خواندیم شرح حال شاهان و بزرگان بود. کارهایی که کرده بودند. جنگ ها، فتوحات، شکست ها، خدمات، بیدادها و ... از آنها خواندیم. اما از اینکه چه کسی این مملکت را ساخته با خوب و بدش سر کرده، قحطی ها از سرگذرانده. در شکست ها و تاراج ها، آن جا که شاهان با اموال غارتی فرار کردند. مثل ریگ نه جوی باقی مانده، زبان، فرهنگ و آداب و رسوم را ساخته و حفظ کرده و تا امروز ادامه داده اند، اصلا صحبتی نیست. یا خیلی کم است. گفتنی زیاد است. خواستم تاریخ را از آنجایی که «باید» شروع کنم. از تاریخ سازان، از مردم عادی، از خوب و بد آنان.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر