دسته بندی ها

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی

کد شناسه :214609
سرگذشت حاجی بابای اصفهانی

کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی بهترین رمان از رمان‌هایی است که در سال 1823 میلادی به قلم جیمز موریه نوشته شده، الحق در این رساله عکس مجموعه اخلاق و آداب و عادات ایرانیان را به نیکوترین اسلوبی رسم نموده است. حاجی بابا اولین رمانی است که با تباین و اختلاف مذاق شرق و غرب به سبک و سیاقی نوشته شده که هم شرقیان را مرعوب و هم غربیان را مطلوب واقع شده. کتاب حاجى بابا به صورت قصه داستان نوشته شده و نویسنده در تصویر شخصیت‌ها و سرگذشت‌ها به قدر کافى توفیق یافته است. در این کتاب فتحعلى شاه، «در باطن صوفى و اهل حال و در ظاهر متشرع و اهل قال» با طمع، خست، تجمل دوستى، علاقه شدید به زن‌ها، میل به شنیدن تملق‌هاى دروغ درباریان و رعایت احتیاط به علما، وزیر اعظم (میرزا شفیع) با اندام نحیف و اخلاق کثیف، پسر سبزى فروش اصفهان (حاجى محمدحسین امین‌الدوله) با هیکل درشت و کردار زمخت که «صندوق‌هاى شاه را از طلا مى انبارد و ظاهراً از خود را هم خالى نمى‌گذارد»، سفیر فرانسه (ژنرال گاردن فرستاده ناپلئون)، میرزا احمق (میرزا احمد، حکیم باشى‌شاه)، ملک الشعراء (فتحعلى‌خان صباى کاشانى) و میرزا فیروز (میرزا ابوالحسن‌خان، ایلچى کبیر ایران در دربار انگلستان و پسر خواهر و داماد حاج ابراهیم‌خان کلانتر شیرازى)... همه با مهارت و هنرمندى توصیف شده‌اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر