دسته بندی ها

جنبش های انقلابی صوفیان هند و امام ربانی

کد شناسه :214503
جنبش های انقلابی صوفیان هند و امام ربانی

کتاب جنبش های انقلابی صوفیان هند و امام ربانی : ابعاد ظلم و ستم انگلیسیان و هندوها در برخورد با مسلمانان هند در کتاب حاضر مورد بررسی قرار گرفته، و بیان ارتباط صوفیان وابسته به طریقت نقشبندیه در دوره های مختلف با حاکمان شبه قاره هند نیز از بخش های تشکیل دهنده کتاب است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر