دسته بندی ها

بابا گوریو

کد شناسه :214103
بابا گوریو
موجود نیست

کتاب باباگوریو : در سال 1833 یک سال پیش از نگارش باباگوریو تئوفیل گوتیه از این و آن می پرسید: آیا شما بالزاکی اید؟ این سوال همین امروز هم پرسیدنی است و می تواند به نوعی ملاک تشخص تجربه فرد باشد. شهرت و عظمت یک نویسنده در این نیست که در حافظه ی ما به زندگی ادامه بدهد- که چندان از خطر فراموشی دور نیست....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر