دسته بندی ها

آشنایی با مارکس

کد شناسه :214099
آشنایی با مارکس

کتاب آشنایی با مارکس:به اعتقاد مارکس سرمایه داری اساسن بیدادگر است.متکی بر استثمار کارگران است زیرا سرمایه داران صاحب وسایل تولید کار هستند.و معتقد بود تاریخ کلیه ی جوامعی که تاکنون وجود داشته اند تاریخ مبارزه ی طبقاتی است.و پرولتاریا چیزی برای از دست دادن ندارند به جز زنجیرهایشان.اما جهانی برای به دست آوردن دارند."کارگران سراسر جهان؛متحد شوید!..."

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر