دسته بندی ها

ظهور و سقوط فاشیسم ایتالیا در دوران موسولینی

کد شناسه :214019
ظهور و سقوط فاشیسم ایتالیا در دوران موسولینی

کتاب ظهور و سقوط فاشیسم ایتالیا دردوران موسولینی/ اروپا حتی د قرن جدید میلادی هنوز در سایه ترسناک آدولف هیتلر به سر می برد. برای شناخت دوران جنگ جهانی دوم، سالهای طاعون زده قبل از آن و علل بروز این جنگ خانمان سوز باید ابتدا پیشوای مجنون نازیسم را شناخت. تاریخ به ما می آموزد که چگونه آدولف هیتلر توانست جهان را به سمت جنگ جهانی دوم هدایت کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر