دسته بندی ها

درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات3 (جامعه همه جائی)

کد شناسه :213883
درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات3 (جامعه همه جائی)

کتاب همه جائی/درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات/ پژوهش در باب رسانه های گروهی از اثرات آن در کشورهایی که بخش خصوصی نیز در آن مجاز به سرمایه گذاری بوده است بدان جهت رشد یافته است که رقابت بین صاحبان این وسایل به منظور شناخت تاثیر برنامه هایشان موجبات تحقیق بیشتر را فراهم ساخته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر