دسته بندی ها

پاسخ به ایوب

کد شناسه :213881
پاسخ به ایوب

کتاب پاسخ به ایوب : ایوب به گفتار یهوه چنین پاسخ می دهد اینک من حقیر به تو چه جواب دهم ؟ دست خود را بر دهانم گذاشته ام . یک مرتبه گفتم و تکرار نخواهم کرد بلکه دو مرتبه و نخواهم افزود . به راستی هم ؛ کسی که بی واسطه شاهد قدرت بی حد و حصر آفرینش بوده باشد و .....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر