دسته بندی ها

قدرت سیاسی

کد شناسه :213760
قدرت سیاسی

کتاب قدرت سیاسی/ موضوع قدرت دولت و آزادی فرد یکی از مهم ترین مسائل فلسفه سیاست در روزگار ماست. کسانی که دولت و به تبع آن، قدرت سیاسی را "شر مجسم" می دانسته اند کم نبوده اند. امروز هم که به علت ترقیات حیرت آور فنون قدرت دیوانیان و حکام رو به افزایش دارد...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر