دسته بندی ها

راهبری شرکتی و اخلاق کسب کار (جلد1)

کد شناسه :213332
راهبری شرکتی و اخلاق کسب کار (جلد1)

کتاب راهبردی شرکتی و اخلاق کسب و کار/ جلد1/ اختیاران کمیته حسابداری باید توسط هیات مدیره به آن تفویض شود تا مسئولیت نظارت معین شده را انجام دهد که این مسئول شامل اختیار لازم برای استخدام، پرداخت حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی، اختیار برای به کار گرفتن مشاوران مستقل و سایر مشاوران، و نیز اختیار برای هدایت هرگونه سرمایه گذاری مجاز و ضروری در شرکت است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر