دسته بندی ها

درستها و نادرستهای اقتصاد

کد شناسه :213052
درستها و نادرستهای اقتصاد

کتاب درستها و نادرستهای اقتصاد/ وقتی به باورهای اقتصادی می رسیم، سنجش باورها در آزمون حقایق متقن اهمیت ویژه ای می یابد، زیرا واقعیت های اقتصادی محدودیت های گریزناپذیری را بر حیات میلیونها انسان تحمیل می نماید، و سیاستهای مبتنی بر خطا نیز می تواند دارای تاثیرهای مخربی باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر