دسته بندی ها

پیام نیچه

کد شناسه :212992
پیام نیچه

کتاب پیام نیچه: هستی شناسی، پایه و اساس مابعدالطبیعه است و در واقع ما تحت این عنوان وارد فضای مابعدالطبیعه نیچه شده ایم. اولین گام نیچه در راه تفسیر هستی این است که به روش تقلیل و تحویل هستی، جهان را به حداقل ممکن فرو می کاهد و ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر