دسته بندی ها

ایران و بابر

کد شناسه :212975
ایران و بابر

کتاب ایران بابر/ بابر با این که مسلمان بود و در صدق عقیده او تردیدی وجود ندارد بعد از اینکه وارد هنوستان شد نگفت که برای توسعه دین به هندوستان قشون کشیده است و نیز نگفت که منظورش از قشون کشیدن به هندوستان جهانگشایی است و می خواهد هندوستان را ضمیمه کابلستان و قندهار و هرات کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر