دسته بندی ها

اعتقادات شیخ بهایی

کد شناسه :212868
اعتقادات شیخ بهایی

کتاب اعتقادات شیخ بهایی : این کتاب متن عربی «رسالة الاعتقادات» شیخ بهایی است که به همراه سه ترجمه از مترجمی ناشناس، ادهم خلخالی و سلطان حسین استرآبادی و شرح فارسی آن به کوشش و پژوهش جویا جهانبخش منتشر شده است. رساله ای که شیخ بهایی در گزارش فهرست‌وار عقاید شیعیان دوازده امامی پرداخته است و متن تصحیح شده آن به همراه سه ترجمه و شرح فارسی اش در این کتاب جای گرفته، نمونه ای از فعالیتهای متکلمانه شیخ بهایی و یکی از باورنامه های برجسته شیعی است. شیخ در این رساله کوشیده فهرستی از مهم ترین عقاید شیعه اثنی عشری که موجب امتیاز آن از فرق دیگر است، چه در حیطه اصول دین و چه فروع دین، بیان کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر