دسته بندی ها

مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری2

کد شناسه :212753
مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری2

کتاب مجموعه مقالت مالی و سرمایه گذری 2: این مجموعه شش بخش دارد: بخش نظریه مالی و مطالعات تجربی، بخش مدیریت ریسک و عتبارات، بخش ابزارها، نهادها، و بازارهای مالی، بخش خصوصی سازی و واگذاری دارایی های دولتی، بخش ملی و سرمایه گذاری در حوزه بازار مسکن، و سایر مقالات. در مورد هر مقاله، شرح داده شده است که اول بار چگونه و به چه مناسبت انتشار یافته است. ین مجموعه می تواند مورد استفاده مدیران مالی و دانشجویان رشته های مالی، حسابدارین اقتصاد، و رشته های مرتبط باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر