دسته بندی ها

روح روشن گری

کد شناسه :212682
روح روشن گری

کتاب روح روشنگری: اگر افکار عمومی بیش از اندازه نیرومند شوند در راستای محدودیت آزادی فرد می پوید و سرانجام کار به پیروی از افکار عمومی می انجامد. ژان ژاک روسو به این بعد جامعه های مدرن بسیار حساس بود و به همین دلیل پرورش کودکان را در تنهایی نسبی و به دور از فشار ایده های پذیرفته و روز پسندی ها سفارش می کرد.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر