دسته بندی ها

مدیریت پروژه( راهنمای عملی مدیران پروژه)

کد شناسه :212308
مدیریت پروژه( راهنمای عملی مدیران پروژه)

کتاب مدیریت پروژه/ نمودار «چرا - چرا»: این کار توسعه روش آماده سازی ذهن به وسیله یک شیوه منظم و رسمی است. این روش برای حل مشکلات با حضور یک نفر هم مناسب است و می توانید از اعضای تیم تان بخواهیدکاین کار را منفردانه انجام دهند. سپس اعضای تیم را گرد هم آورید و در مورد نتایج بحث و گفت و گو کنید و آنها را ادغام کنید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر