دسته بندی ها

مدیریت دولتی نوین

کد شناسه :212173
مدیریت دولتی نوین

کتاب مدیریت دولتی نوین/ در دهه های اخیر شاهد ظهور رویکردی جدید در مدیریت دولتی بوده ایم. بعبارت دیگر رویکردی جدید که برای رویارویی با مشکلات و مسایل پیچیده عصر حاضر شکل گرفته است . این رویکرد نوین را به نام های متفاوت نامیده اند. مدیریت گرایی، مدیریت دوللتی نوین و دولت کارآفرین.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر