دسته بندی ها

طبیعت و قاعده

کد شناسه :212039
طبیعت و قاعده

کتاب طبیعت و قاعده:پرسش بنیادین که پرسشی فلسفی نیز هست این است که آیا پیشرفت دانش در علوم سلسله ی اعصاب مغز و به طور عام تر شناخت نمی تواند موجب شود تا افتراقی مهم مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد؟.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر