دسته بندی ها

ایران بین دو انقلاب

کد شناسه :211826
ایران بین دو انقلاب

کتاب ایران بین دو انقلاب نشر مرکز/یرواند آبراهامیان:کتاب ایران بین دو انقلاب پژوهشی جامع در مورد تاریخ معاصر ایران بر پایه ی تحلیلی دقیق می باشد. ایران بین دو انقلاب در سال 1343 به منظور تحقیق در پایگاه های اجتماعی حذب توده ؛سازمان عمده ی کمونیستی در ایران شروع شد.و با توجه به این گزاره ی مرکزی به بررسی کلی تاریخ معاصر ایران پرداخته شده است و به تحلیل مبانی اجتماعی سیاست در ایران با تاکید بر چگونگی تحول تدریجی شکل آن به واسطه ی توسعه ی اجتماعی اقتصادی از اوان انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 پرداخته است....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر