دسته بندی ها

نگین های زبان شناسی 12(نخستین درسنامه زبان شناسی)

کد شناسه :211730
نگین های زبان شناسی 12(نخستین درسنامه زبان شناسی)

کتاب نخستین درسنامه ی زبان شناسی: این کتاب برای آموزش و آشنای بیشتر غیر متخصصان با زبان شناسی نوشته شده است نویسنده در این کتاب سعی داشته به زبان ساده به مخاطب زبان شناسی را بیاموزد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر