دسته بندی ها

جهانی شدن با کدام هدف

کد شناسه :211458
جهانی شدن با کدام هدف

کتاب جهانی شدن با کدام هدف : جهانی شدن واقعیت عینی و جاری دنیای کنونی است و جامعه‌ی ما نیز کاملا در معرض آن قرار دارد و با آثار و نتایج مترتب بر آن دست به گریبان است. این جهانی شدن در واقع برنامه‌ای است که در چارچوب سیاست‌ها و خط مشی‌های نهادهای اقتصادی و مالی بین‌المللی از قبیل بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گیرد، سیاست‌هایی که عمومآ از سوی نظام سلطه‌ی جهانی و در راستای تحمیل یک نظام تک‌قطبی بر جهان طراحی شده است. جهانی شدن با کدام هدف با تکیه بر اطلاعات عینی از وضعیت اقتصادی جهان و گرایش‌های ذاتی و بطئیِ آن می‌کوشد چشم‌اندازی از سمت و سوی جهانی شدن ترسیم کند، و آن روی سکه‌ی جهانی شدن را که همانا تحکیم سلطه‌ی سرمایه است برملا سازد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر