دسته بندی ها

تربیت بدون مبارزه قدرت

کد شناسه :211443
تربیت بدون مبارزه قدرت

کتاب تربیت بدون مبارزه قدرت، اضطراب ذاتا چیز بدی نیست. یک واکنش طبیعی در برابر موقعیت های جدید یا تنش آلود است. اضطراب به بدن فرمان می دهد که برای مقابله با خطر آماده شود، یا باعث می شود دقیق و هشیار باشیم، توجه کنیم یا برای حل یک مسئله آمادگی پیدا کنیم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر