دسته بندی ها

شیوه های نقد ادبی

کد شناسه :211400
شیوه های نقد ادبی

کتاب شیوه های نقد ادبی : این کتاب برخی از مهم‌ ترین روش‌ هایی را که به وسیله ‌ی آن ‌ها ادبیات مورد بحث قرار گرفته، ارائه کرده است. این کتاب نه تاریخ نقد ادبی است و نه برگزیده‌ ای تشریح شده از متون مهم انتقادی. تقسیم کتاب به سه باب براساس تناسب موضوع انجام شده است. در باب اول این نکته مورد بحث قرار گرفته که منتقدان مختلف به این سوال که «ماهیت ادبیات تخیلی چیست؛ فایده و ارزش آن کدام است؟» چه پاسخ داده‌اند. باب دوم به نقد عملی می‌ پردازد و به بیان روش‌ های مختلفی که با آن بعضی آثار فن ادب ارزیابی شده یا ممکن است ارزیابی شود. باب سوم به زمینه ‌هایی از تحقیق می‌ پردازد که از این راه منتقد ادبی با دیگر انواع پژوهش سروکار پیدا می‌ کند، نظیر روان ‌شناسی و جامعه ‌شناسی و ارتباط بین نقد ادبی و این علوم را بررسی می ‌کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر