دسته بندی ها

تاریخ آموزش در اسلام از آغاز تا فروپاشی ایوبیان درمصر

کد شناسه :211377
تاریخ آموزش در اسلام از آغاز تا فروپاشی ایوبیان درمصر

کتاب تاریخ آموزش در اسلام از آغاز تا فروپاشی ایوبیان در مصر/ نگاهی به سرگذشت گرانبار فرهنگ اسلامی، با آن همه ویژگی ها و برجستگی ها، به خوبی نشان می دهد که چگونه دانش پژوهان مسلمان، با شیفتگی شگفت انگیزی به دانش اندوزی، در گونه گون رشته های دانشی دستاوردهایی بس سترگ و جاودانه و ماندگار به جهان و جهانیان تقدیم داشته اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر