دسته بندی ها

خاطرات پس از مرگ براس کوباس

کد شناسه :211316
خاطرات پس از مرگ براس کوباس

کتاب خاطرات پس از مرگ برای کوباس: گیج و منگ خودم را به خیابان رساندم. دو ساعت مرگبار را به پرسه زدن توی پرت افتاده ترین کوچه پس کوچه ها که امکان نداشت با آشتایی روبرو بشوم، گذراندم. با حرص و ولعی مرگبار بر سفره نا امیدی خودم نشسته بودم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر