دسته بندی ها

ساختار و تاویل متن

کد شناسه :211315
ساختار و تاویل متن

کتاب ساختار تاویل متن:کتاب ساختار تاویل متن از چهار بخش تشکیل گشته که در بخش نخست درباره ی تکامل تاریخی روش ساختاری پژوهش متون ادبی است.در بخش دوم در مورد اندیشه های نظریه پردازان ساختارگرایی چون لوی استروس /فوکو/کریستوا و....صحبت شده است.بخش بعدی به روش شالوده شکنی متن می پردازد.و بخش آخر درباره ی تکامل تاریخی و مباحث اصلی آیین هرمنوتیک اسن.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر