دسته بندی ها

شهروند در تاریخ اندیشه غرب

کد شناسه :211248
شهروند در تاریخ اندیشه غرب

کتاب شهروند در تاریخ اندیشه ی غرب : اندیشیدن به عنوان فیلسوف در باره شهروند و شهروندی کاری بس دشوار است.فلسفه می خواهد مفهوم اساسی شهروند را با گفتمانی که ویژه آن است روشن کند.این نکته در کتاب حاضر که نظریه های بیش از بیست تن از بزرگترین فیلسوفان را در بر دارد آشکار می شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر