دسته بندی ها

هرمنوتیک مدرن

کد شناسه :211246
هرمنوتیک مدرن

کتاب هرمنوتیک مدرن:کتاب هرمنوتیک مدرن شامل دوازده متن مهم نوشته ی ده اندیشمند بزرگ در زمینه ی فلسفه و علوم انسانی می باشد.در تمامی دوازده متن موضوع محوری بحث هرمنوتیک مدرن و گستره و حدود تاویل سخن ؛متن ؛کنش و رویداد می باشد....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر