دسته بندی ها

پرسش های بزرگ

کد شناسه :211196
پرسش های بزرگ

کتاب پرسش بزرگ/ وقتی من یک ستون از اعداد را دوبار جمع می کنم و به دو جواب مختلف می رسم می فهمم که حتما اشتباه کرده ام. دلیل من این است که ریاضیات نا متناقض و سازگار است. هیچ نوع سازگاری و تناقض در ریاضیات وجود ندارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر