دسته بندی ها

اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس

کد شناسه :211028
اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس

کتاب اطصلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس : مهم ترین قسمت کتاب بررسی اصطلاحات عرفانی در دیوان شمس است. در این قسمت دیدگاه و تفکرات مولانا در باب هر واژه و اصطلاح کاملا مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش تنها به ابیاتی توجه شده که اصطلاح عرفانی مورد نشز در آن نقش کلیدی و محوری ایفا می کند و فک و اندیشه ای را ارائه می دهد ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر