دسته بندی ها

فلسفه روشنگری

کد شناسه :210985
فلسفه روشنگری

کتاب فلسفه روشنگری: مبادله تنها میان دو طرف برابر و آزد امکان پذیر است. هرگونه محدودیت بر آزادی اراده و عمل خود به خود امکان عمل مبادله را از میان محدودیت بر آزادی اراده و عمل خود به خود امکان عمل مبادله را از میان می برد. یک برده یا برده ی وابسته به زمین نمی تواند دارایی های خود را به میل خودش بفروشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر