دسته بندی ها

راهنمایی بر پژوهش های فلسفی ویتگنشتاین

کد شناسه :210781
راهنمایی بر پژوهش های فلسفی ویتگنشتاین

کتاب راهنمایی بر پژوهش های فلسفی ویتگنشتاین : در تفسیر پژوهش های فلسفی که در این کتاب آمده، کوشش مؤلف بر تقلید شیوه تفکر او نیست بلکه تا آنجا که توانسته نحوه خاص تشخیص ورویارویی ویتگنشتاین را با آنچه او بدفهمی‌های فلسفی می‌دانست، هرچه روشن‌تر بیان کند. در این طریق می‌کوشد تا با دنبال کردن مسیر اندیش? او نه فقط ضرب‌آهنگ متمایز آن را که دقت و انسجام شگفت آن را نیز منتقل کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر