دسته بندی ها

نظریه اجتماعی نوین

کد شناسه :210718
نظریه اجتماعی نوین

کتاب نظریه اجتماعی نوین: تحلیل قراین برای تشخیص پدیده های اجتماعی ضروری است، اما اینها را می توان بعدا از متن و مقایسه آنها برطرف کرد. اغلب پژوهشهای فونکسیونی شامل ارتباط تعداد کمی از روندهایی است که برای اهداف مقایسه و تعمیم امکان پذیر است.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر