دسته بندی ها

تاریخ روانشناسی نوین

کد شناسه :210660
تاریخ روانشناسی نوین
موجود نیست

کتاب تاریخ روان شناسی نوین/ بندورا مقدار زیادی پژوهش در مورد خودکار آمدی یا کار آمدی شخصی انجام داده است که او را به عنوان احساس ما از عزت نفس یا ارزش های شخصی احساس ما در مورد بسندگی و کار آمدی در کنار آمدن با مسائل زندگی توصیف کرده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر