دسته بندی ها

پدیدارشناسی و فلسفه های هست بودن

کد شناسه :210508
پدیدارشناسی و فلسفه های هست بودن

کتاب نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه های هست بودن/ این کتاب در اساس، مجموعه یادداشت هایی است که سابقا از اینجا و آنجا برگرفته و فراهم آورده شده بود برای مزید آشنایی دانشجویان دوره ی فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، با آنچه در ترجمه کتاب مابعدالطبیعیه (فلسفه عمومی) تالیف پل فولیکه به اختصار راجع به پدیدارشناسی و فلسفه های هست بودن آماده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر