دسته بندی ها

تاریخ هنر ایران جلد3(هنر مانوی و زردشتی)

کد شناسه :210470
تاریخ هنر ایران جلد3(هنر مانوی و زردشتی)

کتاب تاریخ هنر ایران 3 (هنر مانوی و زردشتی)/ آوین مانی که زبان زنده و شاخص روح ایرانی بود از همان آغاز برای تبیین و توجیه الهیات مانوی و کاربرد آن برای تبلیغ و ضبط و ثبت و بیان اصول آئینی از هنر بهره گرفت...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر