دسته بندی ها

ترکان در ایران سلسله تاریخ ایران

کد شناسه :210467
ترکان در ایران سلسله تاریخ ایران

کتاب ترکان در ایران/ امپراتوری سلجوقی نقاط ضعفی هم داشت. همبستگی مذهبی و یکپارچگی اخلاقی در آن کامل نبود. البته بین ترکان و بومیان دودستگی عمیق مذهبی وجود نداشت. اما مسلمانان بدعتگزار همچنان وجود داشتند. دعوت اسماعیلیان که از قاهره هدایت می شد، قطع نشده بود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر