دسته بندی ها

پیک جنوب

کد شناسه :210442
پیک جنوب

کتاب پیک جنوب/ سنت اگزوپری در واقع «ایکاروس» ی است در بند هزارتوی زندگی خاکی، فکر و ذکرش رهایی از این زندان است، زندان تن که راه چاره اش پرواز است و وسیله پرواز هواپیما. آنوقت در پهن? بیکران آسمان و جنگجویان خطرآفرینش: باد، توفان، مه، راه گم کردن در دل صحرایی که همه جایش یکسان است...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر