دسته بندی ها

منابع و آثار سیاسی اسلامی

کد شناسه :210438
منابع و آثار سیاسی اسلامی

کتاب منابع و آثار سیاسی سلامی : در دانش سیاسی به ویژه حوزه اسلامی آن مطالعات متعددی از سوی پژوهشگران و شرق شناسان صورت گرفته و نتایج آن به عنوان دستاوردهایی خدشه ناپذیر مورد قبول بسیاری از محققان قرار گرفته است. اما امروزه ورود مباحث روش شناختی به حوزه های گوناگون دانش زمینه بازبینی و اعتبارسنجی نتایج پژوهش های پیشین را مهیا کرده است.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر