دسته بندی ها

تئوری های سازمان و مدیریت2

کد شناسه :210150
تئوری های سازمان و مدیریت2
موجود نیست

کتاب تئوری های سازمان و مدیریت/عناصر و فرآیندها/ مطلوبیت های اجتماعی اغلب بدون این که نیازی به کاهش و یا مبادله مطلوبیتهای اقتصادی باشد مبادله می شوند. مفهوم مبادله اجتماعی به منظور تجزیه و تحلیل نیروی محرکه موجود در مبادله مطلوبیت های اجتماعی توسعه یافته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر