دسته بندی ها

روابط فرا زناشویی

کد شناسه :210112
روابط فرا زناشویی

روابط فرازناشویی: اگر چه بعضی از زوج ها در آغاز خود را نسبت به رابطه زنا شویی متعهد می دانند اما گاه میزان تعهدشان آن قدر نیست که در برابر طوفان های ناشی از ناملا یمات زندگی مقاومت کنند

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر