دسته بندی ها

العروه لاهل الخلوه و الجلوه

کد شناسه :209945
العروه لاهل الخلوه و الجلوه

کتاب العروه لاهل الخلوه و الجلوه : کتاب در شش باب تدوین شده و باب ششم خود شاملِ چهار فصل است که عبارتند از: باب اوّل: در اثبات واجب الوجود و وجدانیّت و نزاهت ذات و صفات و کیفیّت صدور افعال از صفات فعلی است. باب دوّم: در توفیق دادن میان اقوال مختلف است که میان مردمان درباره مسائل مهم کلامی و فلسفی مورد اختلاف قرار گرفته است. باب سوّم: در تقسیم مفردات و مرکّبات از روی حصر و چگونگی ظهور ممکنات است. باب چهارم: در بطلان اعتقاد اتّحادی و حلولی و تناسخی است. باب پنجم: در بیان حقیقت نبوّت و ولایت و محتاج بودن همه‌ی خلایق به وجود ایشان است و بیان آنکه نبوّت از ولایت فاضلتر است. باب ششم: در بیان صراط مستقیم است، این باب شامل چهار فصل است که عبارتند از: شناخت صراط مستقیم و اشاره به سرگذشت خود، شناخت طریقت صوفیان و اشاره به سیر و سلوک خود، مناظره‌ی علاءالدوله با شیطان نفس، بیان ارکان قصر ولایت. توجه این که خاتمه‌ی کتاب اختصاص به بیان طبقات اقطاب و شناخت حضرت خضر(ع) و خصایل او دارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر