دسته بندی ها

آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران

کد شناسه :209613
آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران

کتاب آسیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران : آسیب اجتماعى به هر نوع عمل فردى یا جمعى اطلاق مى‏شود که در چارچوب اصول اخلاقى و قواعدِ عامِ عملِ جمعىِ رسمى یا غیررسمى جامعه، محل فعالیت کنش‏گر قرار نمى‏گیرد و در نتیجه با منع قانونى یا قبح اخلاقى و اجتماعى روبه‏رو مى‏گردد. متأسفانه طرح مسئله‏ى آسیب‏هاى اجتماعى در ایران تحت تأثیر القائات روزمره یا نگرش‏هاى سیاسى و ایدئولوژیک خاص، یا کتمان شده یا مورد بزرگ‏نمایى قرار گرفته است. انجمن جامعه‏شناسى در واکنش به این وضعیت، در خرداد سال 1381 با همکارى معاونت اجتماعى وزارت کشور، شهردارى تهران، نیروى انتظامى، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى، دانشگاه علوم بهزیستى و توان‏بخشى، سازمان زندان‏ها و معاونت فرهنگى وزارت ارشاد اسلامى اقدام بر برگزارى اولین همایش "آسیب‏هاى اجتماعى در ایران" کرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر