دسته بندی ها

آگاهی جمعی در جامعه شناسی

کد شناسه :209555
آگاهی جمعی در جامعه شناسی

کتاب آگاهی جمعی در جامعه شناسی، پیوستگی تصورات جمعی با تصورات فردی ب همان شیوه ای است که تصورات فردی با سلول های مغز پیوسته می شوند یعنی تصورات جمعی از یک استقلال و عدم وابستگی نسبی برخوردارند که از آن ها حقیقتی تقلیل نا پذیر می سازند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر