دسته بندی ها

نظریه فرهنگی

کد شناسه :209553
نظریه فرهنگی

کتاب نظریه فرهنگی/ بخش بزرگی از این کتاب به نظریه های بیشتر انتزاعی درباره فرهنگ اختصاص داده شده که نظریه پردازانی با گرایشی فلسفی آنها را ساخته و پرداخته اند. ولی در این فصل به نوشته های کمتر دوربینانه ای می پردازیم که فرهنگ را یک پدیده بسیار عینی می دانند که تولید و مصرف می شوند...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر