دسته بندی ها

جمع پریشان(طبقه بندی موضوعی اشعار حافظ)

کد شناسه :209040
جمع پریشان(طبقه بندی موضوعی اشعار حافظ)
موجود نیست

این مجموعه برای محقّقان در حکم بایگانی منظمی است که دستیابی به مدارک یا شواهد مورد لزوم را به سهولت امکان‌پذیر می‌کند. فرهنگ‌واره‌ی حاضر حافظ‌پژوهان را در تفسیر متن‌به‌متن که یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تفسیر شعر حافظ و راهیابی به اندیشه‌های اساسی او است یاری خواهد رساند. مطالعه‌ی این مجموعه برای خوانندگانی که نه قصد تحقیق، بلکه برای حظّ هنری در شعر حافظ تأمل میکنند نیز سودمند است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر