دسته بندی ها

ندای آگاهی

کد شناسه :209007
ندای آگاهی
موجود نیست

این کتاب به ما نشان می دهد که چگونه بر اساس خرد کهن تولتک ایمان خود را نسبت به حقیقت بازیابیم و به شعور متعارف خود برگردیم.روئیز طریقه نگرش به خود و دیگران را تغییر می دهد و سپس دری رو به واقعیت می گشاید. واقعیتی که به هنگام یکی دوسالگی مشاهده کردیم. واقعیتی از عشق،شادی و حقیقت.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر